Wymiana opon rolniczych stanowi znaczny wydatek niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Dlatego też czasami czeka się tak długo, jak to możliwe, aż opony się zużyją, aby jak najlepiej je wykorzystać.
Jednak zbyt długie zwlekanie z wymianą opon nie jest tak opłacalne, jak może się wydawać. Praca ze zużytymi oponami będzie miała bardzo negatywny wpływ na wydajność mojego gospodarstwa.
Les conséquences de pneus abimés pour votre productivitéKonsekwencje zużytych opon dla wydajności pracy

Zużycie moich opon wpływa bezpośrednio na czas pracy

Zużyte opony są mniej efektywne i gorzej spełniają swoją rolę, jaką jest poruszanie ciągnika. Dzieje się tak, ponieważ zredukowane przez zużycie klocki bieżnika zmniejszają zdolność trakcyjną opon ciągnika i zwiększają poślizg.

W takim wypadku czas pracy ulega wydłużeniu, co może stanowić znaczną stratę, jeśli rozważymy to w kontekście całego gospodarstwa. Podczas poślizgu ciągnik musi wykrzesać więcej mocy, a czas pracy staje się odpowiednio dłuższy. Zużycie paliwa jest również znacznie większe.

Praca ze zużytymi oponami pogarsza jakość gleby

Ze względu na deformację opony w miarę starzenia się zużyte opony mają negatywny wpływ na strukturę gleby. Nacisk wywierany na podłoże nie jest równomiernie rozłożony, co zwiększa ubijanie ziemi uprawnej Zagęszczenie gleby spowodowane przez zużyte opony ciągnika będzie wymagało od Ciebie wykonania większej ilości prac w celu jej spulchnienia i rozluźnienia. Natomiast dodatkowe przejazdy w terenie wiążą się z bezpośrednimi kosztami, szczególnie w zakresie zużycia paliwa.

 

Zużyte opony prowokują większe zużycie materiałów eksploatacyjnych

Ubijanie osłabia aktywność mikroorganizmów w glebie. To z kolei wiąże się z koniecznością stosowania większej ilości nawozów w celu zrekompensowania niskiego poziomu składników odżywczych normalnie wytwarzanych przez mikroorganizmy glebowe.

Zużycie opon ciągnika zmniejsza moje plony

Zagęszczenie gleby ma bardzo negatywny wpływ na jakość roślin i plony. Wiele badań wykazuje, że z powodu nadmiernego zagęszczenia plony mogą być zmniejszone o 10-30%, w zależności od rodzaju gleby i uprawy. Jeśli weźmiemy pod uwagę całoroczny cykl prac (orka, siew, nawożenie, zbiór itp.), to statystycznie maszyny rolnicze objeżdżają od 70 do 100% powierzchni uprawnych, co ma znaczący wpływ na wielkość zbiorów. Innymi słowy: jeśli gleba jest zbyt mocno ubita, Twoje gospodarstwo przyniesie mniejsze zyski.

Poza tym, w przypadku gospodarstw mieszanych kompensowanie słabych plonów poprzez zakup dodatkowych pasz dla zwierząt jeszcze bardziej obniża dochody.

 

Zużyte opony obniżają także jakość moich plonów

W przypadku upraw bulwiastych (np. marchew, burak ćwikłowy), gdzie zbieraną częścią jest część korzeniowa, rozwój korzeni może być utrudniony przez zbyt mocno ubitą glebę, co powoduje deformacje lub nierówne rozmiary uzyskiwanych zbiorów. Produkty takie będą niestety niżej wyceniane na rynku.

Ponadto, nieprawidłowa cyrkulacja wody w zagęszczonej glebie na polu może prowadzić do większego wypłukiwania stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. Ich działanie nie będzie tym samym optymalne i spowoduje obniżenie jakości zbiorów (mniejszy poziom azotu w glebie, straty spowodowane chorobami itp.).

 

Zbyt duże zużycie opon zwiększa ryzyko nieoczekiwanych przestojów

Zużyte opony zwiększają ryzyko przestoju, ponieważ są bardziej podatne na czynniki zewnętrzne. Na przykład mogą ulec deformacji w wyniku uderzenia i grozić pęknięciem. Dlatego lepiej jest zaplanować zmianę opon, niż ryzykować przestój z powodu opony, której żywotność dobiega końca.

Jest to szczególnie istotne podczas intensywnych prac, takich jak żniwa lub siew, które muszą być wykonywane w krótkim czasie. Wymuszony przestój podczas żniw nieuchronnie prowadzi do utraty plonów, co ma negatywny wpływ na wyniki finansowe gospodarstwa. Awaria sprzętu w pełni sezonu zaszkodzi także wizerunkowi przedsiębiorstwa świadczącego usługi rolnicze.

 

Używanie opon ciągnikowych w dobrym stanie to najlepszy sposób na zagwarantowanie sobie rentowności

W ostatecznym rozrachunku dodatkowe koszty (paliwo, roboczogodziny, nakład pracy) i potencjalne straty (plony, wartość upraw) spowodowane jazdą ze zużytymi oponami zmniejszają lub nawet całkowicie przeważają potencjalne oszczędności uzyskane dzięki odłożeniu w czasie ich wymiany.

Jeśli będziesz utrzymywał opony ciągnika w dobrym stanie, Twoja praca stanie się bardziej efektywna, a jej wydajność zoptymalizowana.

 


Aby pójść jeszcze dalej i zwiększyć przychody Twojej działalności, zapoznaj się z darmowym i obszernym e-Bookiem Bridgestone-agriculture, który szczegółowo wyjaśnia zasadniczą rolę opon rolniczych w Twoim gospodarstwie.

Pobierz przewodnik: Zwiększ rentowność Twojej działalności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Dołożyliśmy wszelkich starań przy jego sporządzaniu, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje błędów, jakie mogą pojawić się w tekście. Po dacie publikacji dokumentu jakiekolwiek zawarte w nim informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.