Używanie zwykłych opon rolniczych na nieodpowiednim terenie może okazać się bardzo kosztowne. Praca w lesie jest specyficzna i wymaga użycia specjalnie dostosowanych opon.
Warunki pracy w lesie są szczególnie trudne dla opon i zdecydowanie różnią się od tych panujących na polu.
opony Foresty do prac leśnych

W trudnym środowisku leśnym Twój sprzęt zostaje wystawiony na próbę

Teren leśny jest często mokry lub luźny i wymaga od poruszających się po nim maszyn użycia dużej siły trakcyjnej. W rezultacie opony, a w szczególności klocki bieżnika, są poddawane sporym obciążeniom.

Obszary leśne mogą również okazać się trudne i niebezpieczne dla Twojego sprzętu z powodu obecności gałęzi lub kamieni (np. podłoże krzemienne). Standardowa opona rolnicza, zaprojektowana w celu ograniczenia ugniatania gleby, jest zbyt miękka, zbyt delikatna i z tego powodu nie nadaje się do zastosowania w lesie. Dlatego właśnie powinno się stosować opony zaprojektowane specjalnie do prac leśnych.

Warunki użytkowania opon leśnychWarunki użytkowania opon leśnych

Warunki użytkowania opon leśnych

 

Czy wiesz, dlaczego opony leśne są o wiele mocniejsze niż zwykłe opony?

Opony te zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom związanym z użytkowaniem w leśnictwie.

Opony leśne mają wzmocnioną konstrukcję i są wyposażone w dodatkowe stalowe warstwy osnowy oraz warstwy nylonowe zwiększające ich odporność na wilgoć. Poza tym ukośna rzeźba bieżnika zapewnia oponie lepszą stabilność, co jest dużą zaletą w przypadku stromego i nierównego terenu.

Opona Foresty

Opona Foresty


Ponadto, warstwa gumy na bieżniku i ścianach bocznych jest o 20% grubsza niż w przypadku standardowej opony. To przyczynia się również do wzmocnienia opony, chroniąc ją zwłaszcza przed przebiciem. Klocki bieżnika są głębsze, co pozwala zwiększyć przyczepność.
Opona Bridgestone Forestry posiada te wszystkie właściwości (patrz schemat poniżej).

Obszary leśne mogą również okazać się trudne i niebezpieczne dla Twojego sprzętu z powodu obecności gałęzi lub kamieni (np. podłoże krzemienne). Standardowa opona rolnicza, zaprojektowana w celu ograniczenia ugniatania gleby, jest zbyt miękka, zbyt delikatna i z tego powodu nie nadaje się do zastosowania w lesie. Dlatego właśnie powinno się stosować opony zaprojektowane specjalnie do prac leśnych.

wzór skosu wzór opony
Przekrój poprzeczny opony o budowie diagonalnej

Nachodzące na siebie warstwy osnowy, nachylone pod kątem 45° do kierunku jazdy, nadają oponom diagonalnym, a zwłaszcza ich ścianom bocznym dużą sztywność, co sprawia, że stają się one bardziej odporne na napotykane przeszkody (gałęzie, kamienie itp.).

  

Dzięki zastosowaniu opon leśnych znacznie zmniejszasz ryzyko rozdarcia opony...

Jeśli opony są nieodpowiednie, może to stanowić poważne zagrożenie dla sprzętu i Twojego bezpieczeństwa. Odłamki, kamienie lub uderzenia mogą powodować pęknięcia niewystarczająco wzmocnionych ścian bocznych. Opony leśne często posiadają elementy ochronne, które dodatkowo wzmacniają ich stopki i zabezpieczają ściany boczne przed uderzeniami i zarysowaniami.

Rozdarta ściana boczna opony standardowej

Ściana boczna opony standardowej rozerwana w
wyniku uderzenia w przeszkodę

 

Ze względu na dużą siłę uciągu wymaganą podczas prac leśnych, siły działające na poziomie klocków bieżnika są naprawdę duże. Jeśli opony nie są odpowiednie, może to prowadzić do pęknięć lub przecięć na klockach bieżnika, co z kolei powoduje nieuchronne uszkodzenie standardowego ogumienia.

Pęknięcia na bieżniku

Pęknięcie na bieżniku z powodu nadmiernych sił działających podczas prac leśnych

 

Po pewnym czasie guma staje się krucha i może się odrywać. Powierzchnia bieżnika będzie wtedy nierówna, co może prowadzić do drgań, negatywnie wpływających na komfort pracy i żywotność ogumienia.

 

Nawet w lesie nie zapominaj o ochronie gleby

Chociaż wytrzymałość jest jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze opony leśnej, należy również wziąć pod uwagę ochronę gleby. Zwłaszcza że prace zwiększające wydajność czy jakość ziemi na obszarach leśnych są często niemożliwe. Opony leśne oferują większą siłę trakcyjną, ograniczając tym samym poślizg i ścinanie warstw gleby.

Pracując w lesie, podobnie jak w przypadku opon standardowych, należy również zwrócić uwagę na regulację ciśnienia (patrz tabela producenta).

Widzimy więc, że do każdego rodzaju prac istnieją odpowiednie opony. Wybór opon leśnych pozwoli Ci chronić standardowe wyposażenie zaczepu i zwiększyć wydajność pracy dzięki zastosowaniu odpowiedniego ogumienia.

 


Aby pójść jeszcze dalej i zwiększyć przychody Twojej działalności, zapoznaj się z darmowym i obszernym e-Bookiem Bridgestone-agriculture, który szczegółowo wyjaśnia zasadniczą rolę opon rolniczych w Twoim gospodarstwie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Dołożyliśmy wszelkich starań przy jego sporządzaniu, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje błędów, jakie mogą pojawić się w tekście. Po dacie publikacji dokumentu jakiekolwiek zawarte w nim informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.